Mit o Demeter i Korze


Streszczenie

Demeter była boginią plonów i urodzaju.Miała ona córkę o imieniu Kora. Ojcem Kory był Zeus. Spędzała ona czas na zabawach z nimfami. Kora wiedziała, że nie można zrywać kwiatów narcyza, gdyż był on poświęcony bogowi podziemia, Hadesowi. Wiązało się to z mitem o Narcyzie.

Pewnego dnia Kora widząc, że jest sama, zerwała kwiat narcyza, gdyż był on tak piękny, że nie mogła się mu oprzeć. Wtem rozwarła się ziemia i pojawił się Hades, bóg krainy cieni, który porwał Korę.

Demeter, matka Kory, była zrozpaczona nagłym zniknięciem córki. Wszędzie próbowała ją odnaleźć, lecz bezskutecznie. Ból jaki przeżywała bogini urodzajów, sprawił, że przyroda obumarła.

Mijał czas a Demeter wypytywała wszystkich o swą córkę. W końcu od Heliosa dowiedziała się, że Kora jest w Hadesie i że Zeus obiecał jej rękę Hadesowi. Hadesem bowiem zwano zarówno boga świata podziemnego, jak i krainę, którą on władał.

Demeter była wściekła, rzuciła na ziemię klątwę by już nigdy więcej nic nie urodziła, po czym opuściła Olimp i ukryła się w dalekiej krainie. Tymczasem na ziemi panował nieurodzaj co zapewne miało duży wpływ na zmianę decyzji Zeusa. Ogłosił on bowiem nowy wyrok. Uznał, że Kora miała spędzać w świecie podziemnym jedną trzecią roku, jako żona Hadesa – Persefona. Dwie trzecie roku miała spędzać z matką, Demeter. 

Radości Demeter i Kory z tego wyroku nie było końca. Bogini plonów zdjęła z ziemi klątwę, przez co roślinność znów odżyła. Od tego momentu, każdej jesieni, gdy Kora miała odejść do krainy podziemi, ziemię spowijała szaruga i deszcze, wywołane smutkiem Demeter. Wiosną zaś, roślinność ponownie  odżywała, przygotowując się na nadejście Kory. 

W ten oto sposób mitologia grecka pomagała ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Odpowiadała na odwieczne pytania, dlaczego występowały pory roku. Dlaczego raz przyroda była bujna i urodzajna, a następnie zamierała, gdy nastawała jesień i zima.