Dziady cz. II

Streszczenie Autorem utworu jest Adam Mickiewicz. Jego pierwsza publikacja miała miejsce w 1823 r.  Utwór zaczyna się mottem z Szekspira: “Są dziwy w niebie i na ziemi, o którychani śniło się waszym filozofom.” Późnym wieczorem w przycmentarnej kaplicy spotykają się mieszkańcy wsi w celu świętowania tzw. dziadów ku czci osób zmarłych. Prowadzącym obrzędy jest Guślarz, […]