Żona modna

Autorem utworu jest Ignacy Krasicki. Po raz pierwszy został wydany w 1779 r. Spotkało się dwóch przyjaciół. Jeden z nich imieniem Piotr niedawno się ożenił i dlatego znajomy spytał go jak tam mu się wiedzie w małżeństwie. Piotr zaczął narzekać, gdyż jego małżeństwo nie było sielanką. Mówił, że żona wniosła w posagu 4 wsie a […]