Kordian

Streszczenie Autorem dramatu jest Juliusz Słowacki. Napisany został w Genewie w 1833 r. a rok później anonimowo wydany w Paryżu. Utwór składa się z Przygotowania, Prologu oraz trzech aktów. Przygotowanie Późną nocą 31 grudnia 1799 r. przy chacie Twardowskiego w Górach Karpackich spotykają się czarownice i diabły. Wśród nich sam Mefistofeles, Astarot i inni. Mefistofeles […]