Potop

Streszczenie Opracowanie Bohaterowie: Andrzej Kmicic (Babinicz) – chorąży orszański; stara się o rękę Aleksandry Billewiczówny; gdy próbuje odpokutować swe winy ukrywa się pod przydomkiem Babinicz Aleksandra Billewiczówna – wnuczka Herakliusza Billewicza; kobieta nieskazitelna; wychodzi za Kmicica Jerzy Michał Wołodyjowski – najlepszy szermierz pośród rycerzy Rzeczypospolitej; bohater; człowiek szlachetny i oddany ojczyźnie Onufry Zagłoba – szlachcic […]